• Home
  • De Burger Beweging

WERELDVREDE, HOE DAN…

Voormalig Apachepiloot Peter Gordijn werkte 10 jaar bij onze Koninklijke Luchtmacht. Hij groeide door tot gezagvoerder, instructeur en section leader. Hij is vier keer uitgezonden naar Afghanistan en één keer naar Mali. Van wereldvrede is echter nog lang geen sprake. De huidige manier van conflictbeheersing op wereldniveau werkt dus blijkbaar niet. Wat gaat er mis? Waarom werken onze vredesmissies niet? En nog veel interessanter is de vraag: HOE DAN WEL?!! In 2015 verliet Peter Gordijn defensie omdat hij niet meer geloofde in het huidige systeem. In de tussentijd heeft hij vele nieuwe inzichten opgedaan en is er zelf van overtuigd dat er een manier bestaat die wereldvrede serieus mogelijk maakt. In deze video legt hij uit hoe. ‘The secret to change is to focus your energy, not on fighting the old, but on building the new!’ – Socrates

Zondag 3 December 2017 15.00 uur Vredesmanifestatie ’t Spui/Amsterdam  http://www.geengeldvooroorlog.nl/

GOEDE OORLOGEN BESTAAN NIET!

De Tweede Kamer beslist op 4 december over het verlengen van de oorlogsmissies in Mali en Afghanistan en later over die in Irak. Het kabinet gaat de krijgsmacht hiervoor versterken, in plaats van te kiezen voor vrede door diplomatie en een eerlijke internationale economie èn voor een goed klimaatbeleid.

Deze regering wil de Nederlandse defensiebegroting dit jaar namelijk met 900 miljoen euro verhogen, en daarna elk jaar nog eens met 1,5 miljard. Terwijl op jeugdzorg, ouderenzorg en onderwijs onverantwoord veel is bezuinigd.

Nederland blijft wapens over de hele wereld exporteren en blijft meedoen aan oorlogsmissies. Deze interventie-oorlogen dragen niets bij aan vrede en veiligheid. Integendeel! Zij hebben vele slachtoffers en vluchtelingen tot gevolg. Ze verdedigen de toegang tot belangrijke grondstoffen en de winsten van grote bedrijven. Ze vergroten de armoede en verminderen vrijheid en democratie in de betreffende landen maar ook hier. Er ontstaat een sfeer van onveiligheid die vijandbeelden voedt en racisme aanwakkert en haat in onze harten brengt. Vluchtelingen zijn wat ons betreft van harte welkom, maar beter is het voorkomen van nog meer vluchtelingen. Stop daarom de oorlogsmissies.
Kom op 3 december om 15:00 uur naar het Spui bij ’t Lieverdje!

http://www.geengeldvooroorlog.nl/

VPRO TEGENLICHT MEETUP AMERSFOORT

Euro? Of Geld(ig) Alternatief?

VPRO Tegenlicht lokale Meet Up Amersfoort organiseert haar eerste najaar 2017 thema-avond onder de titel: ‘Euro? of Geld(ig) Alternatief’ binnen het centrale Vpro Tegenlicht thema voor het najaar 2017: ‘Vertrouwen’.

Het huidig geldsysteem loopt (schijnbaar) ten einde, want het werkt niet meer voor de gebruikers!

-Waar staan we nu en wat kunnen we verwachten? Is er een plan B?
-Welk alternatief/initiatief werkt of werkt niet en waarom?

Landelijk bekende sprekers en lokale initiatieven binnen dit onderwerp komen aan bod, afgesloten door een gemodereerde forum discussie met het publiek,
waaronder: Ad Broere (Geld komt uit het Niets) , Anthony Migchels ( Florijn ) , Hans van Steenbergen (Burgerbank ; De BurgerBeweging) ; Edgar Wortmann (OnsGeld), Thomas Bollen (FollowThe Money) en ’n lokaal initiatief de duurzame Ziny currency, al toegezegd.

De avond begint om 19:00 uur met het vertonen van fragmenten uit de VPRO Tegenlicht uitzendingen, gerelateerd aan dit thema aangevuld met andere relevante video’s. Vanaf 20:00 uur starten de diverse korte presentaties afgesloten met een forum discussie/dialoog met het publiek.

Voor verdere details en programmering volg onze Facebookgroep VPRO Tegenlicht Meetup Amersfoort  en het evenement zelf. Dit evenement bijwonen?

Meld je dan aan via het facebookevent.

Welkom bij De Burger Beweging

Wij zijn onder andere voor:

  • Vernieuwing van de democratie en waarborgen Rechtsstaat & Rechtszekerheid
  • Invoeren van een nieuw dienstbaar financieel stelsel voor iedereen
  • Complementaire Gezondheidszorg
  • Aandacht voor de kwaliteit van leven & de zorg voor jeugd, gezin en ouderen
  • Vernieuwing van het onderwijssysteem
  • Creeren van een duurzame leefomgeving
  • Wereldvrede & een integrale samenleving

Bijeenkomst 25 oktober 2017

Op woensdag 25 oktober a.s. organiseert De Burger Beweging een bijeenkomst voor iedereen die, in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, samen de Gemeenten in Beweging wil krijgen door het Invoeren van de complementaire munt De Florijn (goedgekeurd door De Nederlandse bank in 2016). Kerndoelen voor iedere gemeente zijn Armoedebestrijding en Stimulering van de Lokale Economie.

1 op de 5 huishoudens kampt met serieuze financiële problemen, er leven in Nederland meer dan 400.000 kinderen onder de armoedegrens en het MKB komt steeds verder onder druk te staan.

De Burger Beweging wil mensen weer de ruimte geven om de samenleving te maken die we met elkaar willen, met respect voor mensenrechten en zorg voor een leefbare aarde. DBB zet zich in voor eerlijk geldsysteem en een duurzame kringloopeconomie in dienst van ieders welzijn in een veilige en gezonde leefomgeving.

De Burger Beweging heeft een plan om in samenwerking met Gemeenten winkels en lokale ondernemingen weer te laten floreren, uitgeschakelde burgers weer deel te laten nemen aan de samenleving, hen (economisch) te reactiveren en onze levensstandaard te verbeteren.

Anthony Migchels, bedenker van de Florijn zal tijdens deze avond uitleggen:

Wat de Florijn is en wat het belang is deze in te voeren:
– Om de lokale economie te stimuleren
– (Economisch) uitgeschakelde burgers (bijv. mensen met uitkering) weer deel te laten nemen aan de samenleving , hen te reactiveren door bijv. met een uitkering toch een eigen bedrijfje te kunnen beginnen
– Om armoede te bestrijden
– De saamhorigheid en wederkerigheid in de samenleving een flinke boost te geven

Graag heten wij je van harte welkom!

Datum: woensdag 25 oktober
Tijd: 19.30 uur inloop, 20.00-22.00 uur
Locatie: One Planet, Stationsplein 14-16, Amersfoort

Voor vragen en/of meer informatie kun je contact met ons opnemen via email: info@deburgerbeweging.nl of telefonisch via 06-46774259.

Meer info:
https:// betalenmetflorijn.nl/ wat-is-florijn/

Armoede en Schulden Nederland Uit! Magazine boordevol interviews, vernieuwende praktijken, achtergronden en persoonlijke verhalen
https://www.movisie.nl/ sites/default/files/ alfresco_files/ Armoedemagazine-def%20[MOV- 12173489-1.0].pdf

2 Stappenplan voor coöperatief scharrelondernemerschap
file:///C:/Users/ Gebruiker/Downloads/ Stappenplan%20voor%20co%C3% B6peratief%20scharrelonder nemerschap%20(1).pdf

Nederland schuldvrij

Armoede in Nederland, dat is steeds vaker een stapel ongeopende post. Eigen schuld of dikke pech: een schuld is zo gemaakt. En eenmaal in de schulden kom je er bijna niet meer uit. Schulden groeien door boetes en rente uit tot astronomische bedragen, mensen verliezen het overzicht, sluiten de gordijnen en hopen dat het weggaat.

Wij geloven dat niemand hier beter van wordt. De schuldeiser ziet zijn geld niet terug. Schuldenaars melden zich ziek, relaties lopen op de klippen, kinderen groeien op in chaos. En de belastingbetaler is honderden miljoenen kwijt aan een uitdijend bureaucratisch moeras.

Uit het regeerakkoord spreekt goede wil, maar het moet beter en het kan beter. Daarom doet Schuldvrij! vijf aanbevelingen aan de landelijke politiek.

https://decorrespondent.nl/7407/onderteken-dit-manifest-en-maak-nederland-schuldvrij/564132733956-0fd1bacc

Help mee om het nieuwe kabinet te overtuigen! Doe mee aan de emailactie voor btw-vrije groente en fruit!

De Burger Beweging: “Onderzoek afschaffen BTW en belasting op arbeid en vervanging door een transactiebelasting met een tarief van 10%. Organiseer een breed maatschappelijk debat of het wenselijk is om deze belastingstelsel herziening al dan niet door te voeren”

Zie: http://www.deburgerbeweging.nl/eerlijke-belastingen/

“Het huidige belastingsysteem is nodeloos ingewikkeld en staat vol met uitzonderingen (discriminaties). De Burger Beweging is van mening dat het belastingsysteem fors rechtvaardiger en efficiënter gemaakt moet worden door bijna alle heffingskortingen, toeslagen, aftrekposten en subsidies af te schaffen en (ook voor ‘brievenbus’ bedrijven en de happy few) de uitzonderingen tot een minimum beperkt moet worden.

De Burger Beweging is van mening dat het Centraal Plan Bureau (CPB) een onderzoek moet houden of het inderdaad mogelijk is om de BTW en belasting op arbeid af te schaffen en te vervangen door een transactiebelasting met een tarief van 10%. Vervolgens moet een groot publiek debat worden gehouden of het wenselijk is om deze belastingstelsel herziening al dan niet door te voeren.

Op het eerste gezicht lijkt dit plan te mooi om waar te kunnen zijn. De ‘truc’ zit enerzijds in het zoveel mogelijk afschaffen van alle heffingskortingen, toeslagen, aftrekposten en subsidies. Anderzijds is het zo dat de BTW en belasting op arbeid nu over een bedrag ter grootte van ongeveer de helft van het nationaal inkomen worden geheven. De transactiebelasting wordt afhankelijk van de toegepaste variant over een bedrag ter grootte van twee tot drie keer het nationaal inkomen geheven.

Deze nieuwe belasting kunnen we zien als een moderne variant van de ‘Tiendpenning’ wat in Europa een lange tijd is gebruikt. Bij deze variant betaalt iedereen (arm en rijk) 10% belasting bij ontvangst van een betaling door iemand anders. Hierdoor is het niet meer mogelijk om geld met fiscale faciliteiten weg te sluizen. Afhankelijk van welke variant hierbij wordt toegepast, wordt arbeid 20% tot 30% goedkoper. Voor verkoop van woningen en financiële transacties kan van een lager tarief van 2% uit worden gegaan. Voor zover De Burger Beweging nu kan zien is de nieuwe Tiendpenning veruit het meest efficiënte en eenvoudige belastingsysteem wat toegepast kan worden. Deze nieuwe belasting werkt als een ‘omslagsysteem’ waar de kosten van de kinderbijslag, studiebeurs, basisregeling voor de sociale zekerheid, gezondheidszorg en onderwijs mee betaald kunnen worden (artikel 22, 25 en 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)”.

 https://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/btw-actie/2-minuten-info/