• Home
  • De Burger Beweging

‘Verruim regels voor legale wietolie’

Het zou pijn verlichten, de kwaliteit van leven voor doodzieke patiënten enorm verbeteren en wordt door vele patiënten als hun laatste redmiddel gezien: wietolie. Maar de zorgverzekeraar wil het niet meer vergoeden. Ondertussen wordt de vraag naar de olie steeds groter. Gemeenten, huisartsen en politici roepen nu op tot soepelere regels: “We moeten in Nederland niet zo krampachtig doen. Dit moet zich niet in zo’n schimmig gebied afspelen.”

Rinus Beintema kan het niet langer aanzien. Hij ziet dat steeds meer mensen behoefte hebben aan wietolie in zijn omgeving, maar het simpelweg niet meer kunnen betalen, omdat zorgverzekeraars besloten hebben de olie niet langer te vergoeden. Ondertussen neemt de vraag alleen maar toe. “Het ging hier bij vooral om mensen met chronische aandoeningen of bijvoorbeeld om uitbehandelde kankerpatiënten die heel veel baat bij de heilzame werking van wietolie. Dus niet om mensen die het voor de lol gebruiken, maar voor wie het echt bittere noodzaak is.”

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/verruim-regels-voor-legale-wietolie/

“Staat gedagvaard om referendum door Meer Democratie”

Meer Democratie heeft gister de Eerste Kamer per brief geïnformeerd over de juridische consequenties van de dagvaarding van de Staat die Meer Democratie vandaag heeft uitgebracht. “Indien de rechter in de bodemprocedure de vordering van Meer Democratie toewijst, dan staat daarmee vast dat de referendum-intrekkingswet nooit in werking is getreden. Dan kunnen burgers met terugwerkende kracht alsnog referenda aanvragen over alle wetten en verdragen die in de tussentijd zonder referendummogelijkheid zijn aangenomen. Daarom roept Meer Democratie de Eerste Kamer op om de stemming over de intrekkingswet uit te stellen”, zegt Niesco Dubbelboer van Meer Democratie.

Vanmiddag stelt de Eerste Kamer de procedure vast voor de behandeling van de intrekkingswet waarmee het raadgevend referendum wordt afgeschaft zonder de mogelijkheid daarover een referendum aan te vragen.https://www.eerstekamer.nl/wets…/34854_intrekking_van_de_wetGister is de dagvaarding met een brief van de advocaten van Meer Democratie, mr. Jan van der Grinten en mr. Jutta Wijmans van het Amsterdamse kantoor Kennedy Van der Laan, bezorgd bij de Eerste Kamer.

Download de brief aan de Eerste Kamer: www.meerdemocratie.nl/brief
Download de dagvaarding: www.meerdemocratie.nl/dagvaarding

https://www.meerdemocratie.nl/staat-gedagvaard-om-referendum-door-meer-democratie-wij-waarschuwen-eerste-kamer-voor-veel-referenda

Het essay Laat je niet meeslepen

21 maart 2018 Referendum over de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 

“Welke positie geven we de diensten in de toekomst, in een wereld waarin de data nu al exploderen, en waarbij deskundigen zeggen dat binnen een aantal jaren talloze voorspellingen over ons gedrag kunnen worden gedaan op basis van die data?”

*Wat betekent het begrip ‘Nationale veiligheid’?
*Wat is het nut en noodzaak van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten?
*Is de nieuwe wet een sleepnet?
*De controle op de diensten

Onderzoeksjournalist Wil van der Schans schreef een essay https://wiv-onderdeloep.nl/

Vrouw uit Huizen komt met nieuw stembiljet

HUIZEN – Conny Bergé uit Huizen heeft een nieuw stembiljet gelanceerd. Op het biljet staan geen politieke partijen of namen van politici, maar onderwerpen als gezondheid, onderwijs, energie en het openbaar bestuur zelf.

“Tot nu toe hebben burgers over die onderwerpen eigenlijk geen enkele zeggenschap gehad. Ze kunnen niet aangeven wat ze belangrijk vinden”, zegt Bergé tegen NH Nieuws. Volgens de vrouw uit Huizen kunnen mensen met haar stembiljet meer worden betrokken bij het openbaar bestuur.

“Inhoudelijker dan ja of nee”
Het nieuwe stembiljet zou tijdens de verkiezingen naast het reguliere stembiljet gebruikt kunnen worden. “Dan kunnen stemmers genuanceerd zeggen wat ze belangrijk en onbelangrijk vinden. Dat is in elk geval inhoudelijker dan alleen ja of nee.”

Bergé denkt niet dat de politiek staat te springen om het nieuw bedachte biljet te gebruiken. “Raadsleden willen gewoon hun politieke partij promoten, maar ze zien denk ik ook wel dat burgers bij de inhoud betrokken moeten worden.”

Zie ook http://www.nhnieuws.nl/nieuws/217968/Vrouw-uit-Huizen-lanceert-nieuw-stembiljet

Functioneert onze lokale democratie nog wel?

Op 21 maart as zijn de gemeenteraadsverkiezingen; maar functioneert onze lokale democratie nog wel? Is het lokale bestuur de aansluiting met de Samenleving kwijt?

http://nhnieu.ws/9Pey

Conny Bergé:

Minuut 16.40, “Is er uberhaupt ooit aansluiting geweest?” “We zitten met een oud stelsel” “De burger staat niet centraal” “Eigenlijk zijn alle burgers mede verantwoordelijk voor de publieke zaak en die aansluiting is er niet”

Minuut 38.25, “Lokale democratie bestaat nog niet, daar moeten we aan werken”, “Het stemmen gaat niet om inhoud”, “Het is hoogtijd dat Burgers kunnen stemmen op inhoud en onderwerpen”. De onthulling van het nieuwe stembiljet:”Wat speelt er lokaal?”, “Wat is de gemeente van plan?” “We gaan naar een Gemeente Vereniging zonder politieke Partijen; alle burgers zijn daar lid van; jongeren en deskundigen betrekken. Burgers VOORAF informeren en volg een continu democratisch proces. Democratiseren moeten we leren!

HET is DE HOOGSTE TIJD IS VOOR EEN ECHTE DEMOCRATIE, WAARIN ALLE BURGERS  MEDEVERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE PUBLIEKE ZAAK; “THE POWER TO THE PEOPLE”. EEN ECHTE DEMOCRATIE begint LOKAAL.

Degene die in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 deze (R)evolutionaire vernieuwing op de kaart willen zetten en/of meer informatie zouden willen, meld je bij: Conny Bergé, PEP International via info@pepinternational.nl

http://www.deburgerbeweging.nl/tijd-voor-lokale-democratie-in-de-gemeente/

Oproep om aanwezig te zijn bij debat over functioneren lokale democratie

Op zondag 7 januari organiseert NH, de regionale omroep van Noord-Holland, een debat in het kader van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De centrale vraag is: ‘Functioneert de lokale democratie nog wel? Er wordt gesproken over de tekortkomingen van het huidige systeem en over hoe het anders zou kunnen. Het debat wordt opgenomen en bij NH op televisie uitgezonden.

We nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn!

Het debat vindt plaats in de Lichtfabriek in Haarlem, Minckelersweg 2. Er is ruime parkeergelegenheid.

 

PROGRAMMA

18:45 tot 19:30  Inloop. Er staat een hapje en drankje voor u klaar

19:30  Start doorloop/opnames

 

Het debat zal 8 januari om 17:10 uitgezonden worden bij NH.

Als u komt laat dit s.v.p. weten door een mail te sturen naar nhkiest@nhnieuws.nl.

NHkiest meld je nu aan

Heel graag tot 7 januari!

TIJD VOOR LOKALE DEMOCRATIE IN DE GEMEENTE

HET is DE HOOGSTE TIJD IS VOOR EEN ECHTE DEMOCRATIE, WAARIN ALLE BURGERS  MEDEVERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE PUBLIEKE ZAAK; “THE POWER TO THE PEOPLE”.

EEN ECHTE DEMOCRATIE begint LOKAAL.

Degene die in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 deze (R)evolutionaire vernieuwing op de kaart willen zetten en/of meer informatie zouden willen, meld je bij:

Conny Berge, PEP International via info@pepinternational.nl

http://www.pepinternational.nl/

http://www.deburgerbeweging.nl/wp-content/uploads/2017/12/Herontwerp-Lokale-Democratie-15-12-17.pdf