• Home
  • De Burger Beweging

Donut D-Day, Inspiratie-event op 15.09.18 over milieu, monetaire hervorming en basisinkomen

De Donut economie is goed voor mens, maatschappij, aarde, milieu en dier. Kate Raworth maakt overal furore met haar pleidooi voor de duurzame Donut-economie.

Op Donut D-Day (DDD), zaterdag 15 september (10-18 uur) willen we elkaar inspireren, krachten bundelen en aanmoedigen om samen concreet aan de slag te gaan. De Donut-economie doen we gewoon met elkaar. Veel maatschappelijke organisaties en bewegingen zijn actief binnen hun eigen leefwereld. Verbindingen zijn hard nodig.  Vanuit drie verschillende bewegingen gaan we op DDD die verbindingen leggen. De milieubeweging, de monetaire hervormers en de voorstanders van het basisinkomen ontmoeten elkaar op DDD. Waardevolle pitches (oa over de oprichting van de Coöperatieve Burger Bank verrijken de dag). Hoe werken we samen aan een duurzame, eerlijke, gezonde en sociaal rechtvaardige samenleving? Hoe realiseren we de donut-economie van lokaal tot global?

Met bijdragen van Kate Raworth (donut-economy),  Harro Boven (basisinkomen), Anne Knol (Milieudefensie), Klaas van Egmond (monetaire hervorming) en een reflectie door Herman Wijffels. Sarah Sylbing (docu Schuld) leidt ons door de dag.

De entree bedraagt € 25 inclusief koffie, thee, donut en lunch. Het wordt een gedenkwaardige dag in de Keizersgrachtkerk, K566, in hartje Amsterdam.

—————————————————————————————-

Voor de redactie:

Meer info donutdday. nl of bel Alexander de Roo ( 06-26436488)

DDD wordt georganiseerd door (v.l.n.r.)

Katy Olivia van Tergouw (missionlifeforce.org)

Marielle Cornielje (deburgerbeweging.nl)

Alexander de Roo: tel  06 26 43 64 88 (basisinkomen.nl)

Conny Bergé: tel 06 46 46 46 87 (onsgeld.nu)

Johan Luijendijk (basisinkomen2018.nl)

Vragen of ideeën? Bel dan Alexander of Conny of stuur een mail naar info@donutdday.nl

Teken de petitie! Stop afschaffen dividendbelasting

Nederland loopt elk jaar1,4 miljard mis als ze de dividendbelasting afschaft. Geld dat hard nodig is voor andere belangrijke zaken, zoals de zorg en het onderwijs. We roepen daarom de politiek op om haar plannen te wijzigen. Help mee en teken de petitie: https://stopafschaffendividendbelasting.nl/

Publiée par Tax Justice Nederland sur jeudi 14 juin 2018

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Het kabinet is van plan de dividendbelasting af te schaffen.

Wij, burgers en belastingbetalers, constateren dat dit plan jaarlijks een gat van 1,4 miljard euro slaat in de Nederlandse begroting.

Het voordeel komt terecht bij buitenlandse aandeelhouders en multinationals, en spekt vooral de schatkist in andere landen.

82 procent van de Nederlanders wil de afschaffing niet.

En alle onafhankelijke experts en economen stellen dat dit niet bijdraagt aan een beter investeringsklimaat. Het schept geen nieuw werk, op een handjevol banen na bij een enkele multinational of fiscaal advieskantoor.

Deze eenzijdige bevoordeling van buitenlandse aandeelhouders en enkele multinationals vinden wij niet terecht. 1,4 miljard euro kan veel nuttiger besteed worden.

Daarom doen wij een beroep op u: doe wat goed is voor gewone Nederlanders. Zwicht niet voor de lobby van de multinationals, maar investeer in de kwaliteit van onze samenleving!

Schaf de dividendbelasting niet af!

Teken de petitie! https://stopafschaffendividendbelasting.nl/

G1000Burgerraad neemt Burgerbesluit Energieneutraal Steenwijkerland

Zaterdag 7 april om 17.10 was het eerste G1000Burgerbesluit van Nederland over het thema energieneutraal een feit. Het besluit is genomen door 63 gelote burgers uit Steenwijkerland. Zij stemden over 21 beslispunten afkomstig uit negen voorstellen. Daarvan zijn er 13 aangenomen. Na ondertekening door alle leden van de burgerraad werd het besluit aangeboden aan de Burgemeester van Steenwijkerland Rob Bats. Hij zal het besluit binnenkort voorleggen aan de gemeenteraad.

Meer info:

G1000Burgerraad neemt Burgerbesluit Energieneutraal Steenwijkerland

https://g1000steenwijkerland.nl/wp-content/uploads/2018/04/BurgerbesluitSteenwijkerland.pdf

https://platform.g1000steenwijkerland.nl/wp-content/uploads/2018/04/reader-3.pdf

Wij staan op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Dit plan om werkgevers te ‘ontlasten’ zorgt voor ongelijke kansen voor mensen met een beperking en zorgt ervoor dat hoe hard zij ook werken, nooit een volwaardig loon zullen krijgen of een pensioen op kunnen bouwen. Dit druist in tegen artikel 1 en het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Teken alsjeblieft deze petitie als je tegen ongelijkwaardigheid bent. en wilt voorkomen dat dit initiatief werkelijkheid wordt. Deel en praat mee met de hashtag: #benikhetnietwaard

https://petities.nl/petitions/wij-staan-op-gelijke-kansen-op-de-arbeidsmarkt?locale=nl

Staat gedagvaard om risicoprofilering burgers

Een groep maatschappelijke organisaties dagvaardde 27 maart jl. de Nederlandse staat om het Systeem Risico Indicatie, kortweg SyRI. Volgens de eisers is het risicoprofileringssysteem een ‘black box’ die een risico vormt voor de democratische rechtsstaat en moet de toepassing hiervan worden gestopt.

De coalitie van eisers bestaat uit het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Stichting Privacy First, Stichting KDVP, de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten en de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Auteurs Tommy Wieringa en Maxim Februari hebben zich op persoonlijke titel als eisers aangesloten.

Volgens de coalitie schendt SyRI meerdere fundamentele rechten en wordt de vertrouwensrelatie tussen de overheid en haar burgers door het systeem ondermijnd. Burgers zijn bij voorbaat verdacht en vrijwel alle informatie die ze delen met de overheid kan zonder verdachtmaking of concrete aanleiding op heimelijke wijze tegen hen worden gebruikt.

Ministerie weigert transparantie over werkwijze
Ondanks fundamentele bezwaren van de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens over de rechtmatigheid van het systeem, werd de wetgeving voor SyRI eind 2014 als hamerstuk aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. SyRI wordt echter al ingezet sinds 2008. Sindsdien zijn er er tientallen onderzoeken uitgevoerd waarbij gehele wijken in verschillende Nederlandse steden door SyRI zijn doorgelicht.
Rondom de rechtszaak is de voorlichtingscampagne ‘Bij Voorbaat Verdacht’ gestart. Op de campagnewebsite www.bijvoorbaatverdacht.nl worden updates over de rechtszaak geplaatst en zal een publiekssamenvatting van de dagvaarding verschijnen.

https://njcm.nl/actueel/staat-gedagvaard-om-risicoprofilering-burgers/

Platform Eerlijke Verkiezingen roept burgers op: Help mee met controle uitslag raadsverkiezingen

Woensdag 21 maart kunnen we weer stemmen! Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 zijn er vele onregelmatigheden vastgesteld. Wij roepen daarom Burgers op mee te helpen aan de Vertrouwbaarheid van de Verkiezingsuitslag. Op woensdagavond as vanaf 21 uur zal het tellen van de stemmen plaatsvinden op circa 10.000 stemlokalen; de uitslagen worden handmatig genoteerd in een zgn N 10 formulier. Zie voorbeeld: http://wetten.overheid.nl/BWBR0034180/2018-01-10

Deze procesverbalen gaan snachts naar de 380 hoofdstembureaus, alwaar donderagochtend 22 maart as een gemeente ambtenaar de uitslagen overneemt en via OSV (software programma) deze uitslagen in een N 11 formulier zet. Na vaststelling van de uitslag in het N11 formulier, meestal door de Burgemeester, hebben Burgers recht op inzage in de N10 en N11 formulieren. (Waarschijnlijk vanaf vaststelling donderdagmiddag 22 maart-vr 28 maart 9.00 uur). Wilt u in uw gemeente controleren of de handmatig ingevulde N10 formulieren van de individuele stembureaus goed zijn ingevuld in het digitale N11 formulier? Meld u dan aan als vrijwillig verkiezingswaarnemer via https://www.eerlijkeverkiezingen.nl/!

Natuurlijk kunt u eveneens onregelmatigheden en opvallendheden tijdens het stemmen melden via meld@eerlijkeverkiezingen.nl. “Wij vinden dat een verkiezingsuitslag altijd boven alle twijfel verheven moet zijn”, zegt woordvoerder Matthijs Pontier. “Als de overheid het niet regelt, dan moeten wij burgers het maar zelf doen.

Deze actie wordt reeds ondersteund door: (in willekeurige volgorde)

Matthijs Pontier, Piratenpartij
Marielle Cornielje, De Burger Beweging
Monique Sparla, Vrouwen Partij
Antoon Huigens, Gemeentebelangen (Apeldoorn)
Niesco Dubbelboer, Meer Democratie
Peter Vlug, Vrede en Recht
Sander van den Raadt, TROTS Haarlem
Marielys Roos, Hart voor Bloemendaal
Sent G. Wierda, Platform Eerlijke Verkiezingen
Sylvie Jacobs, Basisinkomen Partij
Deze lijst zal komende dagen nog worden aangevuld.

Meer info en persbericht op: https://www.eerlijkeverkiezingen.nl/

‘Verruim regels voor legale wietolie’

Het zou pijn verlichten, de kwaliteit van leven voor doodzieke patiënten enorm verbeteren en wordt door vele patiënten als hun laatste redmiddel gezien: wietolie. Maar de zorgverzekeraar wil het niet meer vergoeden. Ondertussen wordt de vraag naar de olie steeds groter. Gemeenten, huisartsen en politici roepen nu op tot soepelere regels: “We moeten in Nederland niet zo krampachtig doen. Dit moet zich niet in zo’n schimmig gebied afspelen.”

Rinus Beintema kan het niet langer aanzien. Hij ziet dat steeds meer mensen behoefte hebben aan wietolie in zijn omgeving, maar het simpelweg niet meer kunnen betalen, omdat zorgverzekeraars besloten hebben de olie niet langer te vergoeden. Ondertussen neemt de vraag alleen maar toe. “Het ging hier bij vooral om mensen met chronische aandoeningen of bijvoorbeeld om uitbehandelde kankerpatiënten die heel veel baat bij de heilzame werking van wietolie. Dus niet om mensen die het voor de lol gebruiken, maar voor wie het echt bittere noodzaak is.”

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/verruim-regels-voor-legale-wietolie/

“Staat gedagvaard om referendum door Meer Democratie”

Meer Democratie heeft gister de Eerste Kamer per brief geïnformeerd over de juridische consequenties van de dagvaarding van de Staat die Meer Democratie vandaag heeft uitgebracht. “Indien de rechter in de bodemprocedure de vordering van Meer Democratie toewijst, dan staat daarmee vast dat de referendum-intrekkingswet nooit in werking is getreden. Dan kunnen burgers met terugwerkende kracht alsnog referenda aanvragen over alle wetten en verdragen die in de tussentijd zonder referendummogelijkheid zijn aangenomen. Daarom roept Meer Democratie de Eerste Kamer op om de stemming over de intrekkingswet uit te stellen”, zegt Niesco Dubbelboer van Meer Democratie.

Vanmiddag stelt de Eerste Kamer de procedure vast voor de behandeling van de intrekkingswet waarmee het raadgevend referendum wordt afgeschaft zonder de mogelijkheid daarover een referendum aan te vragen.https://www.eerstekamer.nl/wets…/34854_intrekking_van_de_wetGister is de dagvaarding met een brief van de advocaten van Meer Democratie, mr. Jan van der Grinten en mr. Jutta Wijmans van het Amsterdamse kantoor Kennedy Van der Laan, bezorgd bij de Eerste Kamer.

Download de brief aan de Eerste Kamer: www.meerdemocratie.nl/brief
Download de dagvaarding: www.meerdemocratie.nl/dagvaarding

https://www.meerdemocratie.nl/staat-gedagvaard-om-referendum-door-meer-democratie-wij-waarschuwen-eerste-kamer-voor-veel-referenda