• Home
  • De Burger Beweging

Vrouw uit Huizen komt met nieuw stembiljet

HUIZEN – Conny Bergé uit Huizen heeft een nieuw stembiljet gelanceerd. Op het biljet staan geen politieke partijen of namen van politici, maar onderwerpen als gezondheid, onderwijs, energie en het openbaar bestuur zelf.

“Tot nu toe hebben burgers over die onderwerpen eigenlijk geen enkele zeggenschap gehad. Ze kunnen niet aangeven wat ze belangrijk vinden”, zegt Bergé tegen NH Nieuws. Volgens de vrouw uit Huizen kunnen mensen met haar stembiljet meer worden betrokken bij het openbaar bestuur.

“Inhoudelijker dan ja of nee”
Het nieuwe stembiljet zou tijdens de verkiezingen naast het reguliere stembiljet gebruikt kunnen worden. “Dan kunnen stemmers genuanceerd zeggen wat ze belangrijk en onbelangrijk vinden. Dat is in elk geval inhoudelijker dan alleen ja of nee.”

Bergé denkt niet dat de politiek staat te springen om het nieuw bedachte biljet te gebruiken. “Raadsleden willen gewoon hun politieke partij promoten, maar ze zien denk ik ook wel dat burgers bij de inhoud betrokken moeten worden.”

Zie ook http://www.nhnieuws.nl/nieuws/217968/Vrouw-uit-Huizen-lanceert-nieuw-stembiljet

Functioneert onze lokale democratie nog wel?

Op 21 maart as zijn de gemeenteraadsverkiezingen; maar functioneert onze lokale democratie nog wel? Is het lokale bestuur de aansluiting met de Samenleving kwijt?

http://nhnieu.ws/9Pey

Conny Bergé:

Minuut 16.40, “Is er uberhaupt ooit aansluiting geweest?” “We zitten met een oud stelsel” “De burger staat niet centraal” “Eigenlijk zijn alle burgers mede verantwoordelijk voor de publieke zaak en die aansluiting is er niet”

Minuut 38.25, “Lokale democratie bestaat nog niet, daar moeten we aan werken”, “Het stemmen gaat niet om inhoud”, “Het is hoogtijd dat Burgers kunnen stemmen op inhoud en onderwerpen”. De onthulling van het nieuwe stembiljet:”Wat speelt er lokaal?”, “Wat is de gemeente van plan?” “We gaan naar een Gemeente Vereniging zonder politieke Partijen; alle burgers zijn daar lid van; jongeren en deskundigen betrekken. Burgers VOORAF informeren en volg een continu democratisch proces. Democratiseren moeten we leren!

HET is DE HOOGSTE TIJD IS VOOR EEN ECHTE DEMOCRATIE, WAARIN ALLE BURGERS  MEDEVERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE PUBLIEKE ZAAK; “THE POWER TO THE PEOPLE”. EEN ECHTE DEMOCRATIE begint LOKAAL.

Degene die in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 deze (R)evolutionaire vernieuwing op de kaart willen zetten en/of meer informatie zouden willen, meld je bij: Conny Bergé, PEP International via info@pepinternational.nl

http://www.deburgerbeweging.nl/tijd-voor-lokale-democratie-in-de-gemeente/

Oproep om aanwezig te zijn bij debat over functioneren lokale democratie

Op zondag 7 januari organiseert NH, de regionale omroep van Noord-Holland, een debat in het kader van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De centrale vraag is: ‘Functioneert de lokale democratie nog wel? Er wordt gesproken over de tekortkomingen van het huidige systeem en over hoe het anders zou kunnen. Het debat wordt opgenomen en bij NH op televisie uitgezonden.

We nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn!

Het debat vindt plaats in de Lichtfabriek in Haarlem, Minckelersweg 2. Er is ruime parkeergelegenheid.

 

PROGRAMMA

18:45 tot 19:30  Inloop. Er staat een hapje en drankje voor u klaar

19:30  Start doorloop/opnames

 

Het debat zal 8 januari om 17:10 uitgezonden worden bij NH.

Als u komt laat dit s.v.p. weten door een mail te sturen naar nhkiest@nhnieuws.nl.

NHkiest meld je nu aan

Heel graag tot 7 januari!

TIJD VOOR LOKALE DEMOCRATIE IN DE GEMEENTE

HET is DE HOOGSTE TIJD IS VOOR EEN ECHTE DEMOCRATIE, WAARIN ALLE BURGERS  MEDEVERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE PUBLIEKE ZAAK; “THE POWER TO THE PEOPLE”.

EEN ECHTE DEMOCRATIE begint LOKAAL.

Degene die in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 deze (R)evolutionaire vernieuwing op de kaart willen zetten en/of meer informatie zouden willen, meld je bij:

Conny Berge, PEP International via info@pepinternational.nl

http://www.pepinternational.nl/

http://www.deburgerbeweging.nl/wp-content/uploads/2017/12/Herontwerp-Lokale-Democratie-15-12-17.pdf

 

   

WERELDVREDE, HOE DAN…

Voormalig Apachepiloot Peter Gordijn werkte 10 jaar bij onze Koninklijke Luchtmacht. Hij groeide door tot gezagvoerder, instructeur en section leader. Hij is vier keer uitgezonden naar Afghanistan en één keer naar Mali. Van wereldvrede is echter nog lang geen sprake. De huidige manier van conflictbeheersing op wereldniveau werkt dus blijkbaar niet. Wat gaat er mis? Waarom werken onze vredesmissies niet? En nog veel interessanter is de vraag: HOE DAN WEL?!! In 2015 verliet Peter Gordijn defensie omdat hij niet meer geloofde in het huidige systeem. In de tussentijd heeft hij vele nieuwe inzichten opgedaan en is er zelf van overtuigd dat er een manier bestaat die wereldvrede serieus mogelijk maakt. In deze video legt hij uit hoe. ‘The secret to change is to focus your energy, not on fighting the old, but on building the new!’ – Socrates

Zondag 3 December 2017 15.00 uur Vredesmanifestatie ’t Spui/Amsterdam  http://www.geengeldvooroorlog.nl/

GOEDE OORLOGEN BESTAAN NIET!

De Tweede Kamer beslist op 4 december over het verlengen van de oorlogsmissies in Mali en Afghanistan en later over die in Irak. Het kabinet gaat de krijgsmacht hiervoor versterken, in plaats van te kiezen voor vrede door diplomatie en een eerlijke internationale economie èn voor een goed klimaatbeleid.

Deze regering wil de Nederlandse defensiebegroting dit jaar namelijk met 900 miljoen euro verhogen, en daarna elk jaar nog eens met 1,5 miljard. Terwijl op jeugdzorg, ouderenzorg en onderwijs onverantwoord veel is bezuinigd.

Nederland blijft wapens over de hele wereld exporteren en blijft meedoen aan oorlogsmissies. Deze interventie-oorlogen dragen niets bij aan vrede en veiligheid. Integendeel! Zij hebben vele slachtoffers en vluchtelingen tot gevolg. Ze verdedigen de toegang tot belangrijke grondstoffen en de winsten van grote bedrijven. Ze vergroten de armoede en verminderen vrijheid en democratie in de betreffende landen maar ook hier. Er ontstaat een sfeer van onveiligheid die vijandbeelden voedt en racisme aanwakkert en haat in onze harten brengt. Vluchtelingen zijn wat ons betreft van harte welkom, maar beter is het voorkomen van nog meer vluchtelingen. Stop daarom de oorlogsmissies.
Kom op 3 december om 15:00 uur naar het Spui bij ’t Lieverdje!

http://www.geengeldvooroorlog.nl/

VPRO TEGENLICHT MEETUP AMERSFOORT

Euro? Of Geld(ig) Alternatief?

VPRO Tegenlicht lokale Meet Up Amersfoort organiseert haar eerste najaar 2017 thema-avond onder de titel: ‘Euro? of Geld(ig) Alternatief’ binnen het centrale Vpro Tegenlicht thema voor het najaar 2017: ‘Vertrouwen’.

Het huidig geldsysteem loopt (schijnbaar) ten einde, want het werkt niet meer voor de gebruikers!

-Waar staan we nu en wat kunnen we verwachten? Is er een plan B?
-Welk alternatief/initiatief werkt of werkt niet en waarom?

Landelijk bekende sprekers en lokale initiatieven binnen dit onderwerp komen aan bod, afgesloten door een gemodereerde forum discussie met het publiek,
waaronder: Ad Broere (Geld komt uit het Niets) , Anthony Migchels ( Florijn ) , Hans van Steenbergen (Burgerbank ; De BurgerBeweging) ; Edgar Wortmann (OnsGeld), Thomas Bollen (FollowThe Money) en ’n lokaal initiatief de duurzame Ziny currency, al toegezegd.

De avond begint om 19:00 uur met het vertonen van fragmenten uit de VPRO Tegenlicht uitzendingen, gerelateerd aan dit thema aangevuld met andere relevante video’s. Vanaf 20:00 uur starten de diverse korte presentaties afgesloten met een forum discussie/dialoog met het publiek.

Voor verdere details en programmering volg onze Facebookgroep VPRO Tegenlicht Meetup Amersfoort  en het evenement zelf. Dit evenement bijwonen?

Meld je dan aan via het facebookevent.

Welkom bij De Burger Beweging

Wij zijn onder andere voor:

  • Vernieuwing van de democratie en waarborgen Rechtsstaat & Rechtszekerheid
  • Invoeren van een nieuw dienstbaar financieel stelsel voor iedereen
  • Complementaire Gezondheidszorg
  • Aandacht voor de kwaliteit van leven & de zorg voor jeugd, gezin en ouderen
  • Vernieuwing van het onderwijssysteem
  • Creeren van een duurzame leefomgeving
  • Wereldvrede & een integrale samenleving

Bijeenkomst 25 oktober 2017

Op woensdag 25 oktober a.s. organiseert De Burger Beweging een bijeenkomst voor iedereen die, in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, samen de Gemeenten in Beweging wil krijgen door het Invoeren van de complementaire munt De Florijn (goedgekeurd door De Nederlandse bank in 2016). Kerndoelen voor iedere gemeente zijn Armoedebestrijding en Stimulering van de Lokale Economie.

1 op de 5 huishoudens kampt met serieuze financiële problemen, er leven in Nederland meer dan 400.000 kinderen onder de armoedegrens en het MKB komt steeds verder onder druk te staan.

De Burger Beweging wil mensen weer de ruimte geven om de samenleving te maken die we met elkaar willen, met respect voor mensenrechten en zorg voor een leefbare aarde. DBB zet zich in voor eerlijk geldsysteem en een duurzame kringloopeconomie in dienst van ieders welzijn in een veilige en gezonde leefomgeving.

De Burger Beweging heeft een plan om in samenwerking met Gemeenten winkels en lokale ondernemingen weer te laten floreren, uitgeschakelde burgers weer deel te laten nemen aan de samenleving, hen (economisch) te reactiveren en onze levensstandaard te verbeteren.

Anthony Migchels, bedenker van de Florijn zal tijdens deze avond uitleggen:

Wat de Florijn is en wat het belang is deze in te voeren:
– Om de lokale economie te stimuleren
– (Economisch) uitgeschakelde burgers (bijv. mensen met uitkering) weer deel te laten nemen aan de samenleving , hen te reactiveren door bijv. met een uitkering toch een eigen bedrijfje te kunnen beginnen
– Om armoede te bestrijden
– De saamhorigheid en wederkerigheid in de samenleving een flinke boost te geven

Graag heten wij je van harte welkom!

Datum: woensdag 25 oktober
Tijd: 19.30 uur inloop, 20.00-22.00 uur
Locatie: One Planet, Stationsplein 14-16, Amersfoort

Voor vragen en/of meer informatie kun je contact met ons opnemen via email: info@deburgerbeweging.nl of telefonisch via 06-46774259.

Meer info:
https:// betalenmetflorijn.nl/ wat-is-florijn/

Armoede en Schulden Nederland Uit! Magazine boordevol interviews, vernieuwende praktijken, achtergronden en persoonlijke verhalen
https://www.movisie.nl/ sites/default/files/ alfresco_files/ Armoedemagazine-def%20[MOV- 12173489-1.0].pdf

2 Stappenplan voor coöperatief scharrelondernemerschap
file:///C:/Users/ Gebruiker/Downloads/ Stappenplan%20voor%20co%C3% B6peratief%20scharrelonder nemerschap%20(1).pdf