• Home
  • De Burger Beweging

Verminder electrosmog! Wat zijn schadelijke gezondheidseffecten van 5G?

Worden inwoners rondom 5G en andere draadloze toepassing wel voldoende geïnformeerd? Helaas lijkt dit in de meeste gemeenten nog nauwelijks te gebeuren. Over de (ongewenste) invoering van 5G/Iot hebben onlangs o.a. meer dan 200 wetenschappers aan de noodrem getrokken!  Zij dringen eropaan géén 5G uit te rollen voordat de gezondheidseffecten t/m 4G goed in kaart zijn gebracht. Er liggen al heel veel bewijzen voor schadelijke gezondheidseffecten voor dit soort gepulseerde elektro magnetische velden. Een extra netwerk zou desastreus kunnen zijn voor de publieke gezondheid.

Wl je ook iets doen om het  5G gebeuren te stoppen? Weet je niet zo goed hoe? 
In dit artikel vind je een aantal stappen. Realiseer je wel dat het wiel voor jouw gemeente nog niet is uitgevonden, en dat je je dus zelf in de materie moet verdiepen en op jouw unieke situatie moet toe gaan passen!
 

11 OKT MINISTER BRUINS NEEMT NAMENS KABINET MANIFESt LEEFSTIJLGENEESKUNDE IN ONTVANGST

Afgelopen weken hebben zo’n 2000 (medische) opinieleiders, koepels van medisch specialisten en patiënten, professionals en BN-ers steun betuigd aan het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde. De ondertekenaars pleiten voor erkenning van leefstijlgeneeskunde als belangrijke oplossingsrichting voor de sterk toenemende chronische ziektelast en bijbehorende zorgkosten. Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport ontving het Manifest donderdag uit handen van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde, een initiatief van LUMC en TNO.

Oproep aan onze lokale bestuurders

DoTheDonut!    “Samenwerken met de inwoners aan een duurzame, eerlijke, gezonde en sociaal rechtvaardige Donut-Gemeente”

Op zaterdag 15 september as vindt in de Keizersgrachtkerk te Amsterdam (11.00-16.00 uur) Donut D-Day plaats, een Inspiratie-event over milieu, monetaire hervorming en basisinkomen met bijdragen van Kate Raworth (donut-economy),  Harro Boven (basisinkomen), Anne Knol (Milieudefensie), Klaas van Egmond (monetaire hervorming) en een reflectie door Herman Wijffels. (Zie informatie bijgevoegd).

We staan als Samenleving voor enorme uitdagingen, grote hervormingen zijn nodig. Graag willen we jullie hierbij oproepen op gemeenteniveau te beginnen met brede experimenten mbt het basisinkomen en met het invoeren van nieuwe geldsystemen.

 

Ter inspiratie:

*Lokaal Geld: “Rond 1932 vond er in het Oostenrijkse plaatsje Wörgl een economisch experiment plaats dat tot op de dag van vandaag allerlei monetaire hervormers inspireert. Zich baserend op de economische theorie van Silvio Gesell voerde de toenmalige burgemeester Michael Unterguggenberger een nieuwe lokale munt in en wist daarmee in zeer korte tijd de werkloosheid drastisch te verminderen. Het succes vond echter geen navolging omdat de regering van Oostenrijk, op advies van de nationale bank, verdere experimenten verbood” https://financieel.infonu.nl/geld/154086-lokaal-geld-negatieve-rente-en-het-wonder-van-worgl.html

*Het Basisinkomen Actiebijeenkomst Noord-Duitsland: Flensburg gaat voor basisinkomen.

Op de onlangs in Hamburg gehouden bijeenkomst van de Duitse organisatie Netzwerk Grundeinkommen hebben 50 activisten uit Noord Duitsland acte de presence gegeven. Simone Lange de SPD burgemeester van Flensburg vertelde van haar inzet om in Flensburg een breed experiment met basisinkomen van de grond te krijgen. Haar gemeenteraad heeft ze mee, maar de benodige 60 miljoen euro voor het vierjarige experiment nog niet. Daarom organiseert ze eerst een internationaal congres in oktober om over de experimenten in andere landen te berichten”. https://basisinkomen.nl/actiebijeenkomst-noord-duitsland-flensburg-gaat-voor-basisinkomen/

 

Tijdens Donut D-Day zullen er eveneens een aantal pitches gehouden worden, bijv over:

*De oprichting van een Coöperatieve Burger Bank, Een ware coöperatieve bank voor en door burgers. Deze coöperatieve Burgerbank zal niet direct of indirect worden gestuurd door de politiek, maar door een gekozen bestuur dat de wens uitvoert van de leden, die een mandaat geven aan het bestuur op basis van directe democratie, zie www.eerlijkgeld.eu en Brochure-EerlijkGeld

*Het invoeren van een complementair (RENTEVRIJ) geldsysteem De Florijn, naast de Euro, goedgekeurd door DNB en erkend door de Belastingdienst: https://betalenmetflorijn.nl/ en Florijn in de gemeente

*Van Bijstand naar Vrijstand, Tijd voor een andere aanpak. Legaal, creatief en met veel meer ruimte voor de gemotiveerde en ondernemende mensen die uit de Bijstand willen. De gemeente heeft legale mogelijkheden deze mensen in de Vrijstand te zetten, zie Van Bijstand naar vrijstand

Natuurlijk zijn Hans van Steenbergen, Anthony Migchels en/of Johan Luijendijk tat bereid bij u in de Gemeente nadere uitleg te komen geven!

Meer info donutdday. nl of bel Alexander de Roo ( 06-26436488)

DDD wordt georganiseerd door

Katy Olivia van Tergouw (ikbenaardebeschermer.nl)

Marielle Cornielje (deburgerbeweging.nl)

Alexander de Roo (basisinkomen.nl)

Conny Bergé (onsgeld.nu)

Johan Luijendijk (basisinkomen2018.nl)

Donut D-Day, Inspiratie-event op 15.09.18 over milieu, monetaire hervorming en basisinkomen

De Donut economie is goed voor mens, maatschappij, aarde, milieu en dier. Kate Raworth maakt overal furore met haar pleidooi voor de duurzame Donut-economie.

Op Donut D-Day (DDD), zaterdag 15 september (10-18 uur) willen we elkaar inspireren, krachten bundelen en aanmoedigen om samen concreet aan de slag te gaan. De Donut-economie doen we gewoon met elkaar. Veel maatschappelijke organisaties en bewegingen zijn actief binnen hun eigen leefwereld. Verbindingen zijn hard nodig.  Vanuit drie verschillende bewegingen gaan we op DDD die verbindingen leggen. De milieubeweging, de monetaire hervormers en de voorstanders van het basisinkomen ontmoeten elkaar op DDD. Waardevolle pitches (oa over de oprichting van de Coöperatieve Burger Bank verrijken de dag). Hoe werken we samen aan een duurzame, eerlijke, gezonde en sociaal rechtvaardige samenleving? Hoe realiseren we de donut-economie van lokaal tot global?

Met bijdragen van Kate Raworth (donut-economy),  Harro Boven (basisinkomen), Anne Knol (Milieudefensie), Klaas van Egmond (monetaire hervorming) en een reflectie door Herman Wijffels. Sarah Sylbing (docu Schuld) leidt ons door de dag.

De entree bedraagt € 25 inclusief koffie, thee, donut en lunch. Het wordt een gedenkwaardige dag in de Keizersgrachtkerk, K566, in hartje Amsterdam.

—————————————————————————————-

Voor de redactie:

Meer info donutdday. nl of bel Alexander de Roo ( 06-26436488)

DDD wordt georganiseerd door (v.l.n.r.)

Katy Olivia van Tergouw (missionlifeforce.org)

Marielle Cornielje (deburgerbeweging.nl)

Alexander de Roo: tel  06 26 43 64 88 (basisinkomen.nl)

Conny Bergé: tel 06 46 46 46 87 (onsgeld.nu)

Johan Luijendijk (basisinkomen2018.nl)

Vragen of ideeën? Bel dan Alexander of Conny of stuur een mail naar info@donutdday.nl

Teken de petitie! Stop afschaffen dividendbelasting

Nederland loopt elk jaar1,4 miljard mis als ze de dividendbelasting afschaft. Geld dat hard nodig is voor andere belangrijke zaken, zoals de zorg en het onderwijs. We roepen daarom de politiek op om haar plannen te wijzigen. Help mee en teken de petitie: https://stopafschaffendividendbelasting.nl/

Publiée par Tax Justice Nederland sur jeudi 14 juin 2018

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Het kabinet is van plan de dividendbelasting af te schaffen.

Wij, burgers en belastingbetalers, constateren dat dit plan jaarlijks een gat van 1,4 miljard euro slaat in de Nederlandse begroting.

Het voordeel komt terecht bij buitenlandse aandeelhouders en multinationals, en spekt vooral de schatkist in andere landen.

82 procent van de Nederlanders wil de afschaffing niet.

En alle onafhankelijke experts en economen stellen dat dit niet bijdraagt aan een beter investeringsklimaat. Het schept geen nieuw werk, op een handjevol banen na bij een enkele multinational of fiscaal advieskantoor.

Deze eenzijdige bevoordeling van buitenlandse aandeelhouders en enkele multinationals vinden wij niet terecht. 1,4 miljard euro kan veel nuttiger besteed worden.

Daarom doen wij een beroep op u: doe wat goed is voor gewone Nederlanders. Zwicht niet voor de lobby van de multinationals, maar investeer in de kwaliteit van onze samenleving!

Schaf de dividendbelasting niet af!

Teken de petitie! https://stopafschaffendividendbelasting.nl/

G1000Burgerraad neemt Burgerbesluit Energieneutraal Steenwijkerland

Zaterdag 7 april om 17.10 was het eerste G1000Burgerbesluit van Nederland over het thema energieneutraal een feit. Het besluit is genomen door 63 gelote burgers uit Steenwijkerland. Zij stemden over 21 beslispunten afkomstig uit negen voorstellen. Daarvan zijn er 13 aangenomen. Na ondertekening door alle leden van de burgerraad werd het besluit aangeboden aan de Burgemeester van Steenwijkerland Rob Bats. Hij zal het besluit binnenkort voorleggen aan de gemeenteraad.

Meer info:

G1000Burgerraad neemt Burgerbesluit Energieneutraal Steenwijkerland

https://g1000steenwijkerland.nl/wp-content/uploads/2018/04/BurgerbesluitSteenwijkerland.pdf

https://platform.g1000steenwijkerland.nl/wp-content/uploads/2018/04/reader-3.pdf

Wij staan op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Dit plan om werkgevers te ‘ontlasten’ zorgt voor ongelijke kansen voor mensen met een beperking en zorgt ervoor dat hoe hard zij ook werken, nooit een volwaardig loon zullen krijgen of een pensioen op kunnen bouwen. Dit druist in tegen artikel 1 en het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Teken alsjeblieft deze petitie als je tegen ongelijkwaardigheid bent. en wilt voorkomen dat dit initiatief werkelijkheid wordt. Deel en praat mee met de hashtag: #benikhetnietwaard

https://petities.nl/petitions/wij-staan-op-gelijke-kansen-op-de-arbeidsmarkt?locale=nl

Staat gedagvaard om risicoprofilering burgers

Een groep maatschappelijke organisaties dagvaardde 27 maart jl. de Nederlandse staat om het Systeem Risico Indicatie, kortweg SyRI. Volgens de eisers is het risicoprofileringssysteem een ‘black box’ die een risico vormt voor de democratische rechtsstaat en moet de toepassing hiervan worden gestopt.

De coalitie van eisers bestaat uit het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Stichting Privacy First, Stichting KDVP, de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten en de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Auteurs Tommy Wieringa en Maxim Februari hebben zich op persoonlijke titel als eisers aangesloten.

Volgens de coalitie schendt SyRI meerdere fundamentele rechten en wordt de vertrouwensrelatie tussen de overheid en haar burgers door het systeem ondermijnd. Burgers zijn bij voorbaat verdacht en vrijwel alle informatie die ze delen met de overheid kan zonder verdachtmaking of concrete aanleiding op heimelijke wijze tegen hen worden gebruikt.

Ministerie weigert transparantie over werkwijze
Ondanks fundamentele bezwaren van de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens over de rechtmatigheid van het systeem, werd de wetgeving voor SyRI eind 2014 als hamerstuk aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. SyRI wordt echter al ingezet sinds 2008. Sindsdien zijn er er tientallen onderzoeken uitgevoerd waarbij gehele wijken in verschillende Nederlandse steden door SyRI zijn doorgelicht.
Rondom de rechtszaak is de voorlichtingscampagne ‘Bij Voorbaat Verdacht’ gestart. Op de campagnewebsite www.bijvoorbaatverdacht.nl worden updates over de rechtszaak geplaatst en zal een publiekssamenvatting van de dagvaarding verschijnen.

https://njcm.nl/actueel/staat-gedagvaard-om-risicoprofilering-burgers/

Platform Eerlijke Verkiezingen roept burgers op: Help mee met controle uitslag raadsverkiezingen

Woensdag 21 maart kunnen we weer stemmen! Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 zijn er vele onregelmatigheden vastgesteld. Wij roepen daarom Burgers op mee te helpen aan de Vertrouwbaarheid van de Verkiezingsuitslag. Op woensdagavond as vanaf 21 uur zal het tellen van de stemmen plaatsvinden op circa 10.000 stemlokalen; de uitslagen worden handmatig genoteerd in een zgn N 10 formulier. Zie voorbeeld: http://wetten.overheid.nl/BWBR0034180/2018-01-10

Deze procesverbalen gaan snachts naar de 380 hoofdstembureaus, alwaar donderagochtend 22 maart as een gemeente ambtenaar de uitslagen overneemt en via OSV (software programma) deze uitslagen in een N 11 formulier zet. Na vaststelling van de uitslag in het N11 formulier, meestal door de Burgemeester, hebben Burgers recht op inzage in de N10 en N11 formulieren. (Waarschijnlijk vanaf vaststelling donderdagmiddag 22 maart-vr 28 maart 9.00 uur). Wilt u in uw gemeente controleren of de handmatig ingevulde N10 formulieren van de individuele stembureaus goed zijn ingevuld in het digitale N11 formulier? Meld u dan aan als vrijwillig verkiezingswaarnemer via https://www.eerlijkeverkiezingen.nl/!

Natuurlijk kunt u eveneens onregelmatigheden en opvallendheden tijdens het stemmen melden via meld@eerlijkeverkiezingen.nl. “Wij vinden dat een verkiezingsuitslag altijd boven alle twijfel verheven moet zijn”, zegt woordvoerder Matthijs Pontier. “Als de overheid het niet regelt, dan moeten wij burgers het maar zelf doen.

Deze actie wordt reeds ondersteund door: (in willekeurige volgorde)

Matthijs Pontier, Piratenpartij
Marielle Cornielje, De Burger Beweging
Monique Sparla, Vrouwen Partij
Antoon Huigens, Gemeentebelangen (Apeldoorn)
Niesco Dubbelboer, Meer Democratie
Peter Vlug, Vrede en Recht
Sander van den Raadt, TROTS Haarlem
Marielys Roos, Hart voor Bloemendaal
Sent G. Wierda, Platform Eerlijke Verkiezingen
Sylvie Jacobs, Basisinkomen Partij
Deze lijst zal komende dagen nog worden aangevuld.

Meer info en persbericht op: https://www.eerlijkeverkiezingen.nl/