Beweging

De burgerbeweging is overal en van iedereen.

Samen staan wij op voor vernieuwende initiatieven die de uitdagingen van deze tijd aangaan.

Radicale vernieuwingen die echte veranderingen kunnen brengen in het onderwijs, de zorg, de economie, de democratie en het milieu.

De burgerbeweging is een partij met visie vanuit ervaring.

Een beweging met lef en met waarden: open, eerlijk en transparant.

Samen staan wij op voor een gelijkwaardige samenleving waarin mensen mee-besluiten over zaken die belangrijk voor ze zijn.

Waarin kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen.

Waarin het geld eerlijker verdeeld wordt.

Waarin mensen kunnen rekenen op ondersteuning wanneer ze dit nodig hebben.

De burgerbeweging staat op voor een maatschappij waarin samen belangrijker is dan ik,

waarin vertrouwen belangrijker is  dan angst en waarin de mens belangrijker is dan het systeem.

Wij staan op voor een betere toekomst want samen zijn WIJ de verandering!

De financiële onderbouwing van dit verkiezingsprogramma is opgenomen in het document ‘Naar een dienstbaar financieel stelsel voor iedereen’.


Bestuur

Mariëlle Cornielje
Voorzitter

Nina van der Burgt
Secretaris

Hans van Steenbergen
Penningmeester